Στο 34,5% επιβραδύνθηκε σε ετήσια βάση ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Οκτώβριο στη Γερμανία, έναντι ενός επιπέδου-ρεκόρ 45,8% τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο

Ο πληθωρισμός κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών περί αύξησης 41,5%, στα χαμηλότερα επίπεδά του από τον Ιούνιο.

Οι τιμές της ενέργειας έδωσαν ώθηση στην αύξηση, με 85,6% έναντι 132,2% τον Σεπτέμβριο, το φυσικό αέριο πρόσθεσε 125,6% και η ηλεκτρική ενέργεια βρέθηκε στο 90,3%, σύμφωνα με το Reuters. Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα ενδιάμεσα αγαθά, κυρίως τα μέταλλα και τα βασικά χημικά προϊόντα και τα λιπάσματα.


Πηγή