Επιπλέον, οι Έλληνες είναι από τους πλέον γηρασμένους λαούς και η Γηριατρική, θα μπορούσε να βοηθήσει τους ηλικιωμένους στο να διαχειριστούν κάποια χρόνια νοσήματα, καθώς και να προλάβουν άλλα σοβαρά νοσήματα.

Η Γηριατρική είναι η ιατρική εξειδίκευση που προσεγγίζει την υγεία του ηλικιωμένου ατόμου με ευρύ και ολιστικό τρόπο.


Πηγή