Τέλος σε ένα ζήτημα δεκαετιών που μαστίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ, αναφορικά με τις διαδικασίες για την επιστροφή ΦΠΑ.

Γράφει ο Σταύρος Πετριδίσογλου*

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, σε συνδυασμό με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, οι φορολογικές αρχές θα επισπεύδουν -και σε κάποιες περιπτώσεις θα εκμηδενίζουν- τον χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις.


Πηγή