Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη σε προηγμένες χώρες, πλην της Ελλάδας, δίνουν στους γιατρούς κατευθυντήριες γραμμές κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης, ώστε να προωθούν στους ασθενείς αρχικά θεραπείες χαμηλού κόστους.

Την άμεση εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, με στόχο τον έλεγχο της συνταγογράφησης, ζητούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Αυτό γιατί τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη σε προηγμένες χώρες πλην της Ελλάδας, δίνουν στους γιατρούς κατευθυντήριες γραμμές κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης, ώστε να προωθούν στους ασθενείς αρχικά θεραπείες χαμηλού κόστους. Σε περίπτωση, ωστόσο, που αυτές δεν αποδειχθούν αρκετά αποτελεσματικές, οι γιατροί μπορούν να εγγράψουν στους ασθενείς πιο εξειδικευμένες, συνήθως, υψηλότερου κόστους θεραπείες. Αυτό αποτελεί, λοιπόν, μια μορφή εξορθολογισμού της συνταγογράφησης.

Το μέτρο των θεραπευτικών πρωτοκόλλων θα μπορούσε, κατά τη φαρμακοβιομηχανία, να «βάλει φρένο» στην υπερσυνταγογράφηση, δεδομένου ότι κάθε μήνα εκδίδονται σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ περίπου 6,5 εκατ. συνταγές φαρμάκων, «με αποτέλεσμα να εκδίδονται κάθε χρόνο γύρω στις 80 εκατ. συνταγές», σημειώνει στην «Κ» παράγων της αγοράς.

Παράλληλα, παρότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί, από το 2009 έως το 2017, κατά τουλάχιστον 62%, ο αριθμός των συνταγών που εκδίδονται ανά μήνα το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 44%. Ετσι ο αριθμός τους από 4,5 εκατ. το 2009 ανήλθε στις 6,5 εκατ. συνταγές μηνιαίως.

Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αποτελεί μνημονιακό προαπαιτούμενο και ήδη το υπουργείο Υγείας έχει προωθήσει προς διαβούλευση περίπου 60 θεραπευτικά πρωτόκολλα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, περίπου το ήμισυ εξ αυτών, γύρω στα 30, βρίσκεται σε φάση ένταξης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. «Το πιο σημαντικό είναι να αρχίσουν να ψηφιοποιούνται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και να εντάσσονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθότι αυτό δεν θα βοηθήσει μόνο στον έλεγχο της δαπάνης αλλά και τους ίδιους τους γιατρούς», επισημαίνει πηγή της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων είχε τεθεί προς συζήτηση ήδη από το 2010, και τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται προσπάθειες για την ένταξή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει εκπρόσωπος πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας, «έχει γίνει προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να εντατικοποιηθούν οι διαδικασίες προώθησης και εφαρμογής τους, ωστόσο θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εισάγονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν μπορούν να παρακαμφθούν». Ετσι, εκπρόσωποι του κλάδου προβληματίζονται για το κατά πόσον ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφεί πέραν του πρωτοκόλλου, δηλαδή πόσο δεσμευτική είναι για τους γιατρούς η εφαρμογή του.

Μια άλλη παράμετρος η οποία θα εξασφάλιζε, κατά τις φαρμακευτικές εταιρείες, την αποτελεσματική εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων είναι και η ανάπτυξη παράλληλα ενός μητρώου ασθενών, ενός ηλεκτρονικού φακέλου που θα αναλύει το ιστορικό του κάθε ασθενούς, σε συνδυασμό μάλιστα με τις διαγνωστικές του εξετάσεις. Για αυτό και παράγοντες του κλάδου εντοπίζουν κάποια κενά κατά τη διαδικασία εφαρμογής των πρωτοκόλλων, ενώ θεωρούν ότι υπάρχει καθυστέρηση ένταξή τους στο σύστημα, σε σύγκριση μάλιστα με τον όγκο των συνταγών που εκδίδονται μηνιαίως. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή των πρωτοκόλλων αποτελούσε πάγιο αίτημα από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, δεδομένου ότι, λόγω υπέρβασης της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής δαπάνης, η συμμετοχή της φέτος εκτιμάται ότι θα υπερβεί συνολικά το 1,3 δισ. ευρώ (clawback και rebate) έναντι 1,2 δισ. ευρώ που διαμορφώθηκε πέρυσι.


Πηγή