Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να επιλυθεί προς το συμφέρον των ατόμων με διαβήτη τύπου 1 το θέμα που προέκυψε με τους αισθητήρες γλυκόζης και τα συστήματα συνεχούς καταγραφής.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης πριν δύο ημέρες, δήλωσε ότι τα άτομα με Διαβήτη θα έχουν πλήρη πρόσβαση στα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ο ΕΟΠΥΥ θα λαμβάνει τις καλύτερες τιμές αποζημίωσης.

Τα παραπάνω επισημαίνει η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη Σοφία Μανέα εξηγώντας ότι «το πρόβλημα ξεκίνησε όταν με το ΦΕΚ 4204Β’/2022 εξισώθηκε η τιμή για τη δαπάνη των ταινιών σακχάρου με την δαπάνη των αισθητήρων καταγραφής γλυκόζης. Είναι γεγονός ότι μια τέτοια εξίσωση θα επιφέρει τεράστιο πρόβλημα σε πολλές οικογένειες παιδιών με διαβήτη, καθώς και σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 ανεξαρτήτου ηλικίας.


Πηγή