Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση έξι ελικοπτέρων και επτά αεροσκάφων του Λιμενικού Σώματος και πλέον θα είναι έτοιμα να βάλουν «ρότα» για την φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, από τις παράνομες μεταναστευτικές ροές.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα έτη 2020-2021 υλοποιήθηκε η προμήθεια και παραλήφθηκαν υλικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα απευθείας από την NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ) συνολικής αξίας περίπου 500.000 ευρώ.

Επίσης, για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ολοκληρωμένη τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Λιμενικού σε βάθος χρόνου (3+2 έτη), η NSPA προέβη σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εναερίων μέσων.


Πηγή