Με μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ, θα μετακινούνται οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του υπουργείου Τουρισμού, από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού -σε συνεργασία με τα συναρμόδια Οικονομικών και υποδομών & Μεταφορών- η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική για την αναβάθμιση των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, με τη βελτίωση της σπουδαστικής μέριμνας.

Μοναδική προϋπόθεση για το μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης είναι η σπουδαστική ιδιότητα. Η έκπτωση αφορά στις αστικές, υπεραστικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες τόσο της πόλης όπου φοιτά ο δικαιούχος, όσο και όλης της χώρας.


Πηγή