Στο πλαίσιο συζήτησης τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας στην Ολομέλεια της Βουλής που προβλέπει τη σύσταση θέσης Εθνικού Συντονιστή για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι οι θεσμικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν ακολούθησαν, προηγήθηκαν των γεγονότων. «Ήρθαν για να θωρακίσουν την Πολιτεία και τα παιδιά της», είπε.

Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας ο Εθνικός Συντονιστής θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία της ανηθικότητας, θα συντάσσει 6μηνιαίες εκθέσεις, θα συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, ενώ κατά την κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα υποστηρίζεται από την Προεδρία της κυβέρνησης.


Πηγή