Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουν γίνει έξι αλλαγές σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί σε διαβούλευση.

Μεταξύ άλλων, περιορίζεται ο ορισμός των «λόγων εθνικής ασφάλειας» που μπορούν να δικαιολογήσουν άρση του απορρήτου, τίθενται αυξημένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης του αιτήματος, η καταστροφή των φακέλων τεκμηρίωσης θα γίνονται μετά από δέκα έτη και το υλικό που αποτυπώθηκε στο σύστημα επισυνδέσεων διαγράφεται μετά από την πάροδο έξι μηνών.


Πηγή