Η υπεραλίευση στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να μειώθηκε σημαντικά την δεκαετία που πέρασε, ωστόσο, ο στόχος για βιώσιμη αλιεία απέχει ακόμη πολύ από την επίτευξή του, αναφέρεται σε έκθεση του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, στη ζώνη αυτή, όπου ένας κάτοικος στους 1.000 είναι αλιέας, η βελτίωση της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, υπογραμμίζεται στην έκθεση αυτή της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για την Μεσόγειο (CGPM) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Η έκδοση για το 2022 αυτής της έκθεσης, που συντάσσεται κάθε δύο χρόνια, δόθηκε στη δημοσιότητα καθώς στον Καναδά αρχίζει η 15η Διάσκεψη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα, η λεγόμενη COP15 Βιοποικιλότητα.


Πηγή