Η ενέργεια έρχεται με μια δέσμη μέτρων του δημάρχου, ο οποίος εφαρμόζει αειφόρα τεχνολογία την εορταστική περίοδο, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, το δέντρο φωτίζεται πλήρως μόνον όταν κάποιος ποδηλατεί με γρήγορο ρυθμό.


Πηγή