Τη δίκαιη κατανομή των επιβαρύνσεων και την ενίσχυση του προϋπολογισμού, ζητά η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, δύο στοιχεία, τα οποία θεωρεί κρίσιμα για τον φαρμακευτικό κλάδο και την επιβίωση των παλιών, καταξιωμένων και οικονομικών φαρμάκων.

Πάγια θέση της ΠΕΦ, την οποία επαναλαμβάνει και στην τελευταία της ανακοίνωση, είναι ότι στο πλαίσιο του χαμηλού κλειστού προϋπολογισμού θα πρέπει να ισχύσει ένας ξεκάθαρος και διαφανής κανόνας: Όποιος προκαλεί την αύξηση της δαπάνης θα πρέπει να επιβαρύνεται και ανάλογα.

Η ΠΕΦ, επισημαίνει, ότι είναι απαραίτητη η αύξηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στην υλοποίηση μιας φαρμακευτικής πολιτικής που θα εγγυάται την κάλυψη όλων των ασθενών με τις απαραίτητες θεραπείες.


Πηγή