Οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται (από 1-30 Αυγούστου) για τους Οδοντίατρους, που διατηρούν ανοιχτά τα οδοντιατρεία τους τον μήνα Αύγουστο στις περιοχές ευθύνης του Ο.Σ.Α. για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Σ.Α. (www.osanet.gr) είτε τηλεφωνικά από την Γραμματεία του Συλλόγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103821109


Πηγή