Στην πλήρωση με επιλογή επτά (7) θέσεων προϊσταμένων αντίστοιχων οργανικών μονάδων σε επίπεδο Διεύθυνσης στο Δήμο Ήλιδας, προχωρά μέσω προκήρυξης της, η δημοτική αρχή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ


Πηγή