Το Κ.Κ.Π.Π.Α., προκειμένου και καλύψει τις κατεπείγουσες ανάγκες του, πρόκειται να συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με 10 Ιατρούς ειδικοτήτων, ως ακολούθως:

– έναν (1) Καρδιολόγο
– δύο (2) Παθολόγους ή Γενικής Ιατρικής
– δύο (2) Ψυχιάτρους
– έναν (1) Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
– δύο (2) Παιδιάτρους
– δύο (2) Παιδοψυχιάτρους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ


Source link