Ο δήμος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για τα εικαστικά εργαστήρια.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ


Πηγή