Στην πρόσληψη 36 ατόμων επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών μέσω τριών προκηρύξεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Πηγή