Ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες για το έτος 2018-2019, για τις εξής,
κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

1. ΕΝΑ (1) ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
2. ΤΡΕΙΣ (3) ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3. ΕΝΑ (1) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ


Πηγή