Στην ̟πρόσληψη έκτακτου ̟προσω̟πικού και συγκεκριμένα επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώ̟ιση του ιού COVID-19, προψωρά ο δήμος Σαρωνικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


Πηγή