Η εγγραφή για τον πολίτη θα είναι δωρεάν.

Οι τρεις τρόποι εγγραφής στο σύστημα προσωπικού γιατρού


Πηγή