Καθώς ο αριθμός των γιατρών είναι μικρός, για να καλυφθεί όλη η Αττική, ενδεχομένως η πλατφόρμα για να κάνουν συμβάσεις οι ιδιώτες γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ θα παραμείνει ανοιχτή και μετά τις 31 Αυγούστου.

Εγγραφή, μπορούν να πραγματοποιήσουν όλοι οι πολίτες στην Ελλάδα, άνω των 16 ετών, ενώ ο προσωπικός γιατρός του κάθε πολίτη, μπορεί να προέρχεται είτε από το ΕΣΥ, είτε να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, είτε να είναι ιδιώτης.


Πηγή