Η χαμηλότερη ανάπτυξη που αναμένεται το 2023 δεν θα φρενάρει τα φορολογικά έσοδα, καθώς ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων θα διατηρήσουν τη δυναμική των φορολογικών εισπράξεων.

Η ανάπτυξη 1,8% για το 2023, ο υψηλός πληθωρισμός που προβλέπεται στο 5% για το 2023 και τα έκτακτα μέτρα συνολικού ύψους 5,2 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, σε σημαντικό βαθμό δείχνουν του πως θα κινηθούν τα φορολογικά έσοδα.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 60,359 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,934 δισ. ευρώ ή 8,9%, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.


Πηγή