Αύξηση των αφίξεων ξένων τουριστών κατά 22,3% τον Ιούνιο του 2018 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, με αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά περίπου 16% δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, που φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις για νέο ρεκόρ φέτος στην τουριστική κίνηση από το εξωτερικό.

Η τάση αυτή που παρατηρείται στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2018 –και όχι μόνο τον Ιούνιο– αντιστάθμισε εν μέρει τις απώλειες που καταγράφονται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών λόγω της αύξησης των εισαγωγών αγαθών και κατ’ επέκταση της διεύρυνσης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι εισπράξεις από τους τουρίστες ανήλθαν τον Ιούνιο του 2018 σε 2,32 δισ. ευρώ έναντι 2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2017. Το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, οι εισπράξεις από την άφιξη μη κατοίκων ανήλθαν σε 4,84 δισ. ευρώ έναντι 4,07 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, καταγράφοντας αύξηση 18,9%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία δείχνουν και αύξηση των πληρωμών, των εξόδων δηλαδή των Ελλήνων τουριστών στο εξωτερικό, κατά 16,5% τον Ιούνιο του 2018 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017 και κατά 16,76% το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Αν και σε απόλυτους αριθμούς οι πληρωμές είναι πολύ λιγότερες, στο 1,08 δισ. στο εξάμηνο και 157,7 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τις εισπράξεις, δείχνουν αναμφίβολα την τάση που επικρατεί στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, την έναρξη, δηλαδή, μετά και τη χαλάρωση των capital controls, των ταξιδιών στο εξωτερικό. Συνολικά, πάντως, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 3,8 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένο κατά 555 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και της μείωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για καύσιμα, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην ανατίμηση των καυσίμων.

Επιδείνωση παρουσίασε –σε μικρότερο βαθμό– και το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα. Οσον αφορά το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 13,7% (12,6% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος από τον ρυθμό αύξησης των αντίστοιχων εισαγωγών (9,3% και 9,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα). Ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών ως απόλυτο μέγεθος ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε 10,94 δισ. ευρώ και τον Ιούνιο του 2018 σε 2,05 δισ. ευρώ, ενώ αντιστοίχως οι εισαγωγές σε 18,43 και 3,28 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2018 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα μεν 210 εκατ. ευρώ, μικρότερο, όμως, κατά 527 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, λόγω της επιδείνωσης πρωτίστως του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως εκείνου των πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Ανοδικά οι επενδύσεις

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα κατά 2 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ τον Ιούνιο του 2018 η αντίστοιχη αύξηση σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017 ήταν 308 εκατ. ευρώ.


Πηγή