Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολυμπία Αναστασοπούλου είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με τον κ. Ιωάννη Καστούρα, Ειδικό Σύμβουλο για θέματα αναπηρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Δ/ντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου, Μαρία Αποστόλου, η υπεύθυνη επικοινωνίας της Γ.Γ., Ευφροσύνη Παυλακούδη, καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Τουρισμού, με αρμοδιότητα στα θέματα αναπηρίας, Μαρία Φραϊδάκη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ποιοτικών Προτύπων, Λίνα Σιαμαντά, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ για τον Τουρισμό και κ. Σπύρος Παρθένης από τη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, η οποία είναι και αρμόδια για το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού για τον Στόχο Ι: Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).


Πηγή