Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δηλώνει εισόδημα 295.162 ευρώ.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 558.180 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους να βρίσκεται στην Deutsche Bank της Γερμανίας.


Πηγή