Όπως αναφέρεται στη ρύθμιση, τα πιστωτικά ιδρύματα την περίοδο 2006-2009 χορήγησαν σε 85.000 οικογένειες και επιχειρήσεις δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Καθώς την περίοδο αυτή τα επιτόκια σε ευρώ ακολουθούσαν μία ανοδική πορεία, οι τράπεζες, προσέλκυσαν τους δανειολήπτες, προσφέροντας στεγαστικά δάνεια με επιτόκια σε ελβετικό φράγκο. Ακολούθησε ωστόσο, μία δραματική και ραγδαία επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, οδηγώντας τους δανειολήπτες σε τραγικό αδιέξοδο και αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Τα βασικά σημεία της τροπολογίας


Πηγή