«Προχωράμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνία και την οικονομία» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την έναρξη επεξεργασίας του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως με αυτό το νομοσχέδιο «ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Στηρίζουμε κλάδους της οικονομίας που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Αντιμετωπίζουμε με επάρκεια κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής ναυτιλίας. Αποζημιώνουμε εργαζομένους. Εναρμονίζουμε το θεσμικό μας πλαίσιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενσωματώνοντας κοινοτικές Οδηγίες. Αναμορφώνουμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας υπηρεσιών, όπως η Κεντρική Μονάδα Κεντρικών Ενισχύσεων. Στηρίζουμε την αγορά κατοικίας και την οικοδομή και προτείνουμε παρατείνοντας κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα».


Πηγή