Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό τον κοινό σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων για την προστασία, υποστήριξη και αποκατάσταση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, υπέγραψαν την Τρίτη, η υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, Ζωή Ράπτη και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Κώτσηρας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου, τα δύο υπουργεία θα λάβουν μέτρα – πρωτοβουλίες και θα προβούν σε ενέργειες για την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των θυμάτων και τη διασφάλιση του απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων τους, όπως:

1) Η λήψη πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και την παροχή στοχευμένης ψυχολογικής υποστήριξης από ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους στα θύματα εγκληματικών πράξεων, με έμφαση στα πλέον ευάλωτα και ειδικότερα στα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.


Πηγή